ผู้บริหารจังหวัด

พิมพ์
  นายขจร  ศรีชวโนทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
โทร 08-9254-4710
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

  นายศิริศักดิ์  ศิริมังคะลา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
โทร 06-5524-7490
 

 

  นายกรกฎ  วงษ์สุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
โทร 08-9203-3979
 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙