ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สส.๒๐๑๕ แยก ทล. ๒๔ - บ.คลองแขก อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 มกราคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการก่อสร้างถนนดินถมคันทาง สายทางเข้าแก้มลิงทุ่งหิน อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง ๑.๘๐๐ กม. จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 มกราคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการปรับปรุงถนนสายลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทช.สส.๐๒๑๔ - บ้านคลองช่อง ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง ๐.๕๑๕ กม. จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประก 08 มกราคม 2564
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งตะวันตก โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สส 2015 แยก ทล.35 - บ้านคลองแขก 31 ธันวาคม 2563
ประกาศราคากลาง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งตะวันตก โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สส 2015 แยก ทล.35 - บ้านคลองแขกฯ 31 ธันวาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทช.สส. 2014 - บ้านคลองช่องฯ 31 ธันวาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการก่อสร้างถนนนดินถมคันทาง สายทางเข้าแก้มลิงทุ่งหินฯ 31 ธันวาคม 2563
ราคากลาง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม : โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติดคอนกรีต สายแยก ทช.สส. 2014 - บ้านคลองช่อง ตำบลคลองโคน ฯ 24 ธันวาคม 2563
ประกวดราคจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการก่อสร้างถนนดินถมคันทาง สายทางเข้าแก้มลิงทุ่งหิน อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาว ๑.๘๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนดิ 23 ธันวาคม 2563
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ขายโดยวิธีทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด 02 ธันวาคม 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก : กิจกรรมมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สส. ๒๐๑๕ - บ้นคลองแขก อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครา ระยะทาง ๓.๑๕๕ กม. 28 ตุลาคม 2563
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ตุลาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองช่อง ปากอ่าว - ศาลเจ้าแม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ตุลาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง การประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินเสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ 16 ตุลาคม 2563
ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนดินถมคันทาง สายทางเข้าแก้มลิงทุ่งหิน อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 02 ตุลาคม 2563
ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทช.สส. 2014 - บ้านคลองช่อง ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 02 ตุลาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านบางน้อยใน - บ้านอาม้าพัฒนา (สส.ถ.๑-๐๐๓๒) ตำบลจอมปลวก ,ตำบลดอนมะโนรา อำเภอดบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 กันยายน 2563
ขายทอดตลาดเครื่องจักร - ยานพาหนะ ชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน ๑ รายการ ที่ สส.(ข)/๕/๒๕๖๓ 24 สิงหาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้่งสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองแม่กลอง (หลวงพ่อบุญมาประชาอุปถัมภ์) วัดสวนแก้ว หมู่ที่ ตำบลลาดใหญ่ - คลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 สิงหาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านบังปืน - บ้านดอนสาม (สส.ถ.๑-๐๐๒๗) ตำบลนาตะเคียน อำเภอเือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 สิงหาคม 2563

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙