ประกาศ เทศบาลตำบลอัมพวา เรื่อง ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

ประกาศ เทศบาลตำบลอัมพวา เรื่อง ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป

Attachments:
Download this file (170565.pdf)เอกสารแนบ[ ]3038 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙