ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ้านดอนจั่น-บ้านยี่สาร (สส.ถ.1-0020) ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง เชื่อมตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 12 กันยายน 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ้านดอนจั่น-บ้านยี่สาร (สส.ถ.1-0020) ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง เชื่อมตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2565 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙