คำขวัญประจำจังหวัด

หมวด: เกี่ยวกับหน่วยงาน
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 27 พฤศจิกายน 2560

 

 เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร. 2  

แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม

 

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙