อำนาจหน้าที่

หมวด: เกี่ยวกับหน่วยงาน
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 11 พฤษภาคม 2564

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙