สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 09 ธันวาคม 2556

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556

Attachments:
Download this file (131156.1.pdf)เอกสารปประกอบ[ ]1310 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙