สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 09 ธันวาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล)

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556

Attachments:
Download this file (141156.1.pdf)เอกสารประกอบ[ ]1187 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙