สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 09 ธันวาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกเทท้าย แบบปิคอัพ จำนวน 1 คัน)

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556

Attachments:
Download this file (141156.2.pdf)เอกสารประกอบ[ ]1232 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙