สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโคกเกตุ-บ้านคลองแขก

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 09 ธันวาคม 2556

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโคกเกตุ-บ้านคลองแขก หมู่ที่ 8 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556

Attachments:
Download this file (141156.3.pdf)เอกสารประกอบ[ ]1572 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙