สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนพร้อมลานอเนกประสงค์วัดเจริญรัตนาราม (เพชรรัตน์)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 09 ธันวาคม 2556

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนพร้อมลานอเนกประสงค์วัดเจริญรัตนาราม (เพชรรัตน์) หมู่ที่ 6 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556

Attachments:
Download this file (141156.4.pdf)เอกสารประกอบ[ ]1554 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙