สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์ตรวจการณ์

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 09 มีนาคม 2560

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (10032017.pdf)10032017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]785 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙