สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ (ระดับ ๗-๘)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 10 มีนาคม 2560

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการพิเ(ระดับ ๗-๘)

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (12032017.pdf)12032017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1121 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙