สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 13 มีนาคม 2560

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) เข้าซอยสายธาร หมู่ที่ ๗ ตำบลเหมืองใหม่

ประกาศ ณ วันที่่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (14032017.pdf)14032017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1568 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙