สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนหมู่ที่ ๕

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 13 มีนาคม 2560

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระบือ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนหมู่ที่ ๕ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (15032017.pdf)15032017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]2184 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙