สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียน(เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 14 มีนาคม 2560

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียน(เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๒๐ ชุด

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (16032017.pdf)16032017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1009 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙