ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องเลเซอร์ผ่าตัดหู คอ จมูก โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 14 มีนาคม 2560

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องเลเซอร์ผ่าตัดหู คอ จมูก โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (17032017.pdf)17032017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1220 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙