สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียน (เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ) สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน ๑๖๐ ชุด

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพุธ, 15 มีนาคม 2560

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียน (เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ) สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน ๑๖๐ ชุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

 

Attachments:
Download this file (19.1032017.pdf)19.1032017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]761 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙