สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียน (เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ)สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน ๑๐๐ ชุด

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพุธ, 15 มีนาคม 2560

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียน (เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะวิชาชีพ) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน ๑๐๐ ชุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (19.2032017.pdf)19.2032017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]777 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙