สอบราคาซื้อวัสดุจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดปทุมคณาวาส (นิพันทธ์หริณสูตร์)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 20 มีนาคม 2560

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดปทุมคณาวาส (นิพันทธ์หริณสูตร์) เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดปทุมคณาวาส (นิพันทธ์หริณสูตร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (21032017.pdf)21032017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1255 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙