สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสาขาวิชาพาณิชยกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๕ รายการ

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 20 มีนาคม 2560

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสาขาวิชาพาณิชยกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๕ รายการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (23032017.pdf)23032017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1179 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙