ยกเลิกประกาศประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 20 มีนาคม 2560

ประกาศเทศบาลตำบลอัมพวา เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒๕ รายการ (๒๖๔ ชิ้น) (ครั้งที่ ๒)

ประกาศ ณ วันที่  ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (24032017.pdf)24032017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]626 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙