ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบริจาคโลหิต โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพุธ, 12 เมษายน 2560

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบริจาคโลหิต โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (57032017.pdf)57032017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1079 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙