สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพุธ, 12 เมษายน 2560

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (60032017.pdf)60032017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1221 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙