สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชบนคันคลอง หมู่ที่ ๑ ,๒ ,๕ ตำบลแพรกหนามแดง

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 18 เมษายน 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชบนคันคลอง หมู่ที่ ๑ ,๒ ,๕ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (01.1042017.pdf)01.1042017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1607 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙