ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษ ๓๒ ห้อง

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 18 เมษายน 2560

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษ ๓๒ ห้อง โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (02.2042017.pdf)02.2042017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1504 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙