สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสุขโต หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองโคน

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 20 เมษายน 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสุขโต หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองโคน - ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (03042017.pdf)03042017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1401 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙