สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปากง่าม (ซอยลุงเรือน ช่วงที่ ๓)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 20 เมษายน 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปากง่าม (ซอยลุงเรือน ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (04042017.pdf)04042017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1393 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙