สอบราคาซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดปทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 21 เมษายน 2560

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดปทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์) เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดปทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (08042017.pdf)08042017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1024 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙