ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 21 เมษายน 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาดที่ นั่ง ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (09042017.pdf)09042017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]563 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙