การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2560

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙