สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ เชื่อมหมู่ที่ ๓ ตำบลกระดังงา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (42.02052017.pdf)42.02052017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]891 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙