สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกระดังงา

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกระดังงา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (42052017.pdf)42052017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]981 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙