สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกซอยบ้านนายทวีป จุ้ยมณี

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 05 มิถุนายน 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมปลวก เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกซอยบ้านนายทวีป จุ้ยมณี ถึงบ้านนางรุ่งรัชนี ฮกประจง หมู่ที่ ๕ ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (43.3052017.pdf)43.3052017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1295 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙