ประชาสัมพันธ์การคืนหลักประกันสัญญา

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพุธ, 07 มิถุนายน 2560

ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคืนหลักประกันสัญญา

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (04062017.pdf)04062017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]744 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙