สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.หมู่ที่ ๓ (ข้ามคลองเตาปูนเล็ก)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพุธ, 07 มิถุนายน 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.หมู่ที่ ๓ (ข้ามคลองเตาปูนเล็ก)

ประกาศ ณ วันที่  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (02062017.pdf)02062017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1469 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙