การขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ (ครั้งที่ ๒)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 19 มิถุนายน 2560

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ (ครั้งที่ ๒)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (11062017.pdf)11062017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1658 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙