ประมูลซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลอง จำนวน ๒ ลำ (ครั้งที่ ๒) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 19 มิถุนายน 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประมูลซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลอง จำนวน ๒ ลำ (ครั้งที่ ๒) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (14062017.pdf)14062017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1294 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙