ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพุธ, 21 มิถุนายน 2560

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (17062017.pdf)17062017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1840 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙