ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด จำนวน ๑๙๙ รายการ

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 29 มิถุนายน 2560

ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด จำนวน ๑๙๙ รายการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (19062017.pdf)19062017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1481 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙