สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ขนาด ๖.๐๐ x๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 29 มิถุนายน 2560

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ขนาด  ๖.๐๐ x๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ข้ามลำประโดงต้นตาลหมู่ที่ ๑๔ ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ส. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (21062017.pdf)21062017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1312 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙