ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 29 มิถุนายน 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (23062017.pdf)23062017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1067 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙