สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัมนาโครงข่ายโลจิตติกส์เพื่อการเกษตรและการแปรรูป

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 29 มิถุนายน 2560

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัมนาโครงข่ายโลจิตติกส์เพื่อการเกษตรและการแปรรูป เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมจังหวัดสมุทรสงคราม (เพิ่มเติม) กิจกรรม ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหลังวัดบางแก้ว หมู่ที่ ๗ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (30062017.pdf)30062017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1406 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙