ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายไหล่ทางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ซอยคลองตรง ๑ - ๒ หมู่ที่ ๕

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 18 กรกฎาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายไหล่ทางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ซอยคลองตรง ๑ - ๒ หมู่ที่ ๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (14072017.pdf)14072017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]493 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙