ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 21 กรกฎาคม 2560

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (18072017.pdf)18072017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1093 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙