สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยคลองตรง ๑ - ๒ หมู่ที่ ๕

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 21 กรกฎาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยคลองตรง ๑ - ๒ หมู่ที่ ๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (19072017.pdf)19072017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1643 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙