สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอประชุมและจำหน่ายสินค้าเพื่อการเกษตร

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 31 กรกฎาคม 2560

ประกาศสหกรณ์การเกษตรบางคนที จำกัด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอประชุมและจำหน่ายสินค้าเพื่อการเกษตร

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (170720177.pdf)170720177.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]879 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙