ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ภาวะวิกฤตรวมศูนย์ ๘ เตียง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 31 กรกฎาคม 2560

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ภาวะวิกฤตรวมศูนย์ ๘ เตียง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (180720177.pdf)180720177.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1144 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙