สอบราคาจ้างซ่อมแซมผิวถนนโดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยประทีปทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางแก้ว

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 01 สิงหาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมผิวถนนโดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยประทีปทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (28072017.pdf)28072017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1431 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙