ประกวดราคาจ้างยกระดับถนน บางบ่อ - ปากมาบ หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลบางแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 01 สิงหาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างยกระดับถนน บางบ่อ - ปากมาบ หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลบางแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (30072017.pdf)30072017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1374 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙